O nás

2M atelier je

sdružení autorizovaných architektů zabývající se komplexním servisem v projektové a inženýrské činnosti staveb obytných, občanských a průmyslových (projednání projektové dokumentace s orgány státní správy, vyřízení potřebných povolení); předprojektová příprava (průzkumy, posudky a legislativní požadavky); návrhy a realizace interiérů

0

Let praxe

0

Projektů

0

Spolupracovníků

.

.

.